Spitalul Municipal Aiud
Utilizarea bugetului
Achizitii publice 2009
ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE SI IONI
SC CLINI-LAB SRL - STR. RODNEI, 15, TARGU MURES,     
Contract:1477  / 03.07.2008 - valoare 165600 lei
Cheltuieli cu servicii medicale si nemedicale
externalizate, in 2009: PAZA: 58039.65 lei
Venituri salariale nete (OMS.591/27.05.2010)
2010
2011
Achizitii publice 2010
Achizitii publice 2011
2013
Achizitii publice 2013
2012
Mai
Mai
Achizitii publice 2012
Situatii financiare
2013
2012
2014
Achizitii publice 2014
Mai
2015
Achizitii publice 2015
2014
2015
Mai
Statistica
Mai
2016
Venituri conform Legii 153 / 2017
2017